Social networks come and go but email is forever. Subscribe so we can stay in touch!

Check out my Facebook page for fast updates on upcoming shows!

12 Mar 2020 w/ Tihomir Krastev Sofia 3oz bar 3oz bar
13 Mar 2020 w/ Hristina Beleva Sofia TrayC TrayC
14 Mar 2020 w/ Electric Miles Sofia JazzBar JazzBar
21 Mar 2020 w/ GoraSwing Sofia TrayC TrayC
1 Apr 2020 a week w/Alex Sipiagin Bucarest
13 Apr 2020 w/ Hristina Beleva Yambol Zlatna Diana Zlatna Diana